Monday, August 9, 2010

Pro mahasiswa bukanlah sebuah persatuan atau pertubuhan pelajar, tetapi pro mahasiswa adalah suara bersama pelajar atau mahasiwa yang berkesedaran tentang perlunya suatu pendirian atau prinsip yang mendokong supaya mahasiswa di mana-mana IPT dijenamakan semula bagi memenuhi keperluan kepemimpinan negara dan masyarakat.
Pro mahasiswa merupakan suatu pakatan yang terdiri daripada persatuan-persatuan atau mana-mana individu yang menyokong satu usaha menuntut hak mahasiswa di kampus dan usaha untuk melahirkan golongan mahasiswa yang berkaliber, berakhlak mulia, berani bersuara dan mampu membawa negara ke mercu jaya pada masa akan datang.

Objektif Pro mahasiswa:

1)Mewujudkan semangat idealisme dalam kalangan mahasiswa agar mahasiswa menjadi agen perubahan dan golongan intelek yang mampu membawa perubahan kepada negara.

2)Melahirkan mahasiswa yang berakhlak mulia yang mempunyai pendirian tersendiri,survival,matang,berani dan indipenden tanpa dikongkong oleh mana-mana pihak.Melahirkan generasi mahasiswa yang tidak lagha daripada terjerumus ke dalam budaya hedonisme yang mampu merencatkan keintelektualan mahasiswa.

3)Mewujudkan kesedaran dalam kalangan mahasiswa supaya mengetahui peranan-peranan mereka di kampus universiti.

4)Memperjuangkan hak-hak mahasiswa khususnya di UMK supaya kebajikan mahasiswa sentiasa dipelihara.

Selaras dengan falsafah gerakan pelajar,Pro-Mahasiswa mengambil contoh daripada kata-kata Ungku Abd Aziz, "belajar sambil mencabar, pengetahuan tidak terjuntai seperti pisang, bangsamu tidak maju tanpa pemimpin pengalaman(mencabar) dan terpelajar"

Gerakan pelajar merupakan satu gerakan yang dipelopori segolongan anak muda yang menuntut di universiti. Gerakan pelajar muncul apabila ketidak-adilan sosial yang berlaku dalam masyarakat termasuk tribulasi dalaman yang dilakukan oleh penguasa universiti. Akibat tekanan yang hebat, mahasiswa telah mengambil langkah drastik bagi menonjolkan protes mereka melalui demonstrasi jalanan. Mahasiswa mempunyai falsafah perjuangan yang tersendiri berasaskan kesedaran dan kepekaan dalam permasalahan politik dan isu massa negara.Menurut Mohamad Abu Bakar, falsafah perjuangan mahasiswa adalah manifestasi dari status mereka sebagai pelajar universiti, fungsi mereka sebagai rakyat yang sudah dewasa dan situasi mereka sebagai kumpulan individu yang seringkali terdedah kepada dunia semasa. Elemen ini memberi kesan kepada kehidupan mereka di dalam masyarakat khususnya di kampus.

DENGAN SLOGAN "STUDENT POWER" & "WE UNITE FOR UMK" diharapkan Pro-Mahasiswa dapat menyatukan mahasiswa UMK khususnya yang berbilang bangsa untuk menggerakkan idealisme mahasiswa sekaligus menjulang kegemilangan varsiti yang tercinta.

0 comments

Post a Comment

 


Blogger Template By LawnyDesignz